LSD
  • uid=wpadmin,o=defaultWIMFileBasedRealm
  • uid=wpadmin,o=defaultWIMFileBasedRealm

Importaciones

LSD

By uid=wpadmin,o=defaultWIMFileBasedRealm, last updated Sep 18, 2014
LSD MÉTODO ASTM MÍN MÁX
COLOR ASTM D-1500; D-6045 --- 2.5
AGUA Y SEDIMENTOS, %VOL D-2709 --- 0.05
GRAVEDAD API D-267 30 Reporte
PUNTO DE INFLAMACIÓN, C (F) D-93 60 (140) ---
AZUFRE TOTAL, %peso (ppm wt) D-4294; D-2622; D-5453 --- 0.05 (500)
ASH, %peso D-482 --- 0.01
CARBÓN CONRADSON, %peso D-189; D-4530; D-524 --- 0.3
BANDA DE COBRE DE CORROSIÓN, 3 hr @ 50C (122F) D-130 --- 2
VISCOSIDAD cSt @ 40 OC (104 OF), segundos D-445 1.9 4.1
NÚMERO DE CETANO  O D-613; D-6890 45 ---
ÍNDICE DE CETANO D-976; D-4737 45 ---
TEMP. DE DISTILACIÓN, Celsius      
IPB D-86   Reporte
10% D-86   Reporte
50% D-86   Reporte
90% D-86   360
EP     Reporte
RESID, %vol D-86 --- 2
PÉRDIDA, %vol D-86 --- 2
APARIENCIA D-4176 Claro y Brillante ---
LUBRICIDAD (HFRR 60 OC micron. Max) D-6079 --- 520

Enlace Externo

Texto del enlace externo